top of page

MENU

Revitalizační opatření | Vlčí Důl
okres Česká Lípa

Shrnutí

So 01 – Revitalizace vodního toku
So 02 – Tvorba tůní
So 03 – Prořezávky břehového porostu
So 04 – Odstranění zemního valu

Lokalita

Vlčí Důl

Projekt

leden 2024, Bc. Pavel Oulehla, Ing. Markéta Polášková

Průběh výstavby

podzim 2024

Klient

Soukromý investor

Zdroj financování

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page