top of page

MENU

Přinášíme inovace do péče o krajinu i zahrady s cílem posílení přirozených funkcí ekosystémů.

 

Analyzujeme projevy klimatické změny a realizujeme opatření na snížení zranitelnosti vůči těmto projevům do budoucna.

Jsme členy skupiny Yottabe.com

VRACÍME UDRŽITELNÝ ŽIVOT KRAJINĚ

What We Value

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

01

Safety & Security

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

02

Transparency

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

03

Growth & Innovation 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

04

Team Work

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

05

Community Outreach

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

06

Craftsmanship

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Náš příběh

Žít na venkově s sebou nese mnoho pozitivního, mimo jiné možnost zažívat přírodu a krajinu mnohem intenzivněji, než jen v rámci výletů. Kromě všech radostí, které člověku blízký kontakt s přírodou nabízí, jsme ale byli čím dál víc konfrontováni s poznáním, že naše krajina a příroda jsou na většině území republiky v žalostném stavu. Vypozorovali jsme, že příčinou je především nastavení našeho hospodářství. Lesnictví, zemědělství, vodohospodářství. A také nezájem lidí, odtržení od dávných tradic, ztráta citu pro přirozený půvab a bohatství naší krajiny. Zjistili jsme, že úskalím je především konzervativní přístup lokálních samospráv a klíčových subjektů, kteří v krajině pracují, a jejich velice omezená schopnost se domluvit. Možná spíš neochota. Pochopili jsme, že klíčem k nápravě je systémová změna v myšlení a přístupu.

Nejsme ekologové, nejsme odborníci – ale nasloucháme selskému rozumu a především svému srdci. Naše touha něco změnit se přetavila do založení Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu, NUIK.org. s cílem prosazovat systémovou změnu. Začal tím pro nás velký příběh.  Společně s Petrem Jeřábkem jsme založili ADAPTO.space, moderní firmu, která vychází z reálných zkušeností se změnami krajiny směrem k její větší biodiverzitě, pestrosti. Začali jsme rozšiřovat tým o další a další specialisty od bagristů, krajinářů, vodohospodářů po projektanty a manažery. Všechny spojovala touha po změně, touha po práci, která má přesah nejen do života jich samotných, ale i do životů blízkých a budoucích generací.

 

Nezačala se vytvářet firma, ale společenství lidí se stejným záměrem. Lidí, kteří chápou, že svým každodenním jednáním přímo ovlivňují krajinu, kterou sdílíme v čase s našimi předky i potomky. Zdravá, živá a udržitelná krajina je dědictví, které po sobě chceme zanechat.

Děkujeme všem, kteří našli odvahu a začali společně s námi krajinu měnit.

Alena a Jan Nekovářovi

Přírodu mám ve svém srdci již od dětství a jsem přesvědčen, že její zachování je důležitým posláním každého člověka, každého zodpovědného rodiče.

Již víc jak 15 let tak buduji tůně a mokřady, které vrací život tam, kde se pomalu vytrácí. Jsem rád, že mohu přispět svými zkušenostmi v ADAPTO.space, který bude mít svůj významný podíl na změně krajiny a jejím návratu k přirozenosti.

Partner

Mgr. Jaromír Maštera

Společně vytváříme radost v krajině!

Alena Nekovářová

Jednatel​

Alena se již řadu let věnuje řízení firem a správě investičních portfolií, s přesahem do koučingu a osobního rozvoje. Posledních deset let se věnuje zavádění inovací skrze zakládání a investice do nových firem. V rámci ADAPTO.space se soustředí na procesy účetní administrace, smluvních nastavení a rozvoji firemní kultury a osobního potenciálu členů týmu. Díky studiu geodézie a její práci na Katastrálním úřadu má k oboru blízko i po odborné stránce.

Jan Petr Nekovář

CEO

Jan se dlouhodobě zabývá rozvojem systémů řízení firem se zaměřením na lidské zdroje a firemní kulturu. Posledních deset let se věnuje podpoře zavádění inovací a to jak v investičním kontextu, tak i z pohledu rozvoje podnikatelského prostředí s přesahem na úroveň EU. V rámci ADAPTO.space se soustředí na vývoj inovačních přístupů a rozvoj potenciálu firmy do nových regionů a oborů.

Jaroslav Šamša

Výrobní ředitel

Vystudoval Obchodní akademii ve Vlašimi. Pracoval skoro 20 let jako samostatný odborný referent v mezinárodním obchodu, poté jako koordinátor v oblasti asistenčních služeb a dalších pozicích, kde získal zkušenosti s plánováním a vedením týmů.

V rámci ADAPTO.space se věnuje řízení realizace staveb a systému nákupu. Zároveň je správce naší pobočky na Vysočině.

Jaromír Maštera

Architekt vodního režimu krajiny

Vystudoval hydrobiologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pracoval na Agentuře ochrany přírody v Havlíčkově Brodě, Správě CHKO Křivoklátsko a ve Sdružení Krajina. Dlouhodobě se zabývá ochranou a podporou obojživelníků a mokřadními biotopy. Má za sebou řadu biologických průzkumů a posudků, několik biologických hodnocení a řadu přírodě blízkých opatření v krajině, realizovaných zejména v rámci spolku Mokřady z.s.

Nikola Vernerová

Krajinářka

Vystudovala bakalářský obor Ochrana životního prostředí a magisterský obor Revitalizace krajiny na UJEPu v Ústí nad Labem. Po absolvování pracovala přes tři roky ve státním podniku Povodí Vltavy. I ve svém volném čase se ráda věnuje vzdělávání se o přírodě, a dále hudbě či sportu. 

Zdeňka Štěpničková

Office manažerka

Vystudovala Střední zahradnickou školu v Brně Bohunicích. Dosavadní pracovní zkušenosti má především v oblasti administrativy a účetnictví. Zdeňka má ráda přírodu, pohyb v ní, práci na zahradě, knihy a kulturu. V  ADAPTO.space si váží možnosti skloubit lásku k přírodě s prací, která má smysl.

Pavel Oulehla

Hlavní projektant

Vystudoval stavební inženýrství (obor vodní hospodářství a vodní stavby) na VUT v Brně. Začal pracovat jako zpracovatel povodňových a havarijních plánů. Většinu profesního života se ale věnuje stavařině. Projektoval řadu rybníků, kanalizací a drobných staveb v krajině.

Zaměření na přírodu se mu prolíná i do volného času. Je skautem, rád se prochází krajinou, sází stromy a pečuje o tůně.

Markéta Polášková

Projektantka

Na Zahradnické fakultě MENDELU vystudovala bakalářský obor Zahradní a krajinářská architektura a navazující magisterský obor Realizace a správa zeleně. Po studiu se věnovala navrhování a vedení realizací a údržeb převážně školních přírodních zahrad a rodinných zahrad, od tužky až po lopatu. Přírodu, krajinu a všechno živé měla v srdci odjakživa protože vyrostla v malé vesničce na rodinném statku. Ve volném čase se kromě péče o zahradu věnuje malování nebo volejbalu. 

Zdeňka Voldánová

Obchodní zástupce

Po absolvování magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK, obor Ochrana životního prostředí, pracovala jako obchodní zástupce v oblasti biotechnologií pro bioplynové stanice a živočišné výroby. Po mateřské dovolené získala zkušenosti jako projektant vodohospodářských staveb se zaměřením na MVN, revitalizace toků a pramenišť a obnovu přírodních biotopů, zároveň řešila dotační administrace a poradenství vodohospodářských projektů v rámci výzev z NPŽP, OPŽP a MZe. Nyní se zaměřuje komplexně na zadržování vody v krajině.

Martin Petira

Obchodní zástupce

Martina vždy zajímala příroda. Proto se ve svém životě často zabýval obnovou a údržbou přírodních krajinných prvků, které napomáhají k udržení její stability.

Ve společnosti ADAPTO.space působí jako obchodní zástupce. Snaží se formou osvěty vyhledávat takové obchodní vztahy a projekty, které mají za cíl  ozdravení naší krajiny a přírody.

Michal Kačer

Projektový specialista, inženýring

Vystudoval obor Aplikovaná ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Pět let pracoval ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd, dva roky se zabýval dotačním poradenstvím pro obce a třináct let působil ve státní správě na úsecích ochrany vod a ochrany přírody a krajiny. Dvacet let je členem Českého svazu ochránců přírody v Pacově.

Tomáš Novák

Technický odborník

Vystudoval obor Územní technická a správní služba v životním prostředí na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Jako člen spolku Mokřady z.s. se poslední dva roky aktivně věnuje obnově mokřadů a následným managementovým opatřením pro jejich zachování. Je operátorem pásových bagrů a pilotem dronů skupiny A1 a A3 v otevřené kategorii.

Zdeněk Vdovin

Stavbyvedoucí

Vystudoval Průmyslovou školu ve Volyni, kde to vonělo dřevem, a následně ČVUT v Praze, kde se poprvé dostal do kontaktu s tématem udržitelného rozvoje a péče o krajinu. V současné době se věnuje obnově starých hospodářských usedlostí, pevně spjatých s okolní krajinou.

Eva Procházková

Krajinářka, environmentalistka

Vystudovala obor Krajinné a pozemkové úpravy na ČZU v Praze, kde zůstala i na doktorský typ studia. Během toho se dostala na Výzkumný ústavu meliorací a ochrany půdy. Pracovala na výzkumných projektech, které se týkaly vyhodnocování ohroženosti půdy erozí, navrhování protierozních opatření a opatření, které zadrží vodu v krajině a zabrání zrychlenému odtoku.

Daniela Smetanová

Krajinářka, PR specialista

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě v Lednici při MENDELU v Brně. Po studiích zůstala na Ústavu plánování krajiny, kde se zapojila do výzkumných projektů o kulturní krajině, do výuky krajinářských předmětů a PR Zahradnické fakulty. Současně se (i během rodičovské dovolené) věnovala projekci krajinářských úprav.

Adam Vaškovský

Technický odborník

Vystudoval Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval rok a půl jako manažer udržitelnosti ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., kde vedl projekty na ochranu vodních zdrojů. Má zkušenosti s terénním mapováním lesních ploch a návrhy vodozádržných opatření v rámci odborné platformy AQUAINOVA. Ve společnosti ADAPTO.space se specializuje jako operátor pásových bagrů na obnovu a management mokřadů.

Magdaléna Čmelíková

Projektantka

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě. Během magisterského studia vyjela na rok studovat do Mnichova, kde se více zajímala o krajinu. Má zkušenosti s údržbou a realizací zahrad.
Ve volném čase ráda jezdí krajinou na kole, váže kytice nebo zahradničí.

Náš tým

Zakladatelé

This is your Team's introductory paragraph. Utilize this space to describe your team and share what makes it so special, such as your work culture and philosophy. Don’t be afraid to illustrate personality and character to help users connect with your team.

Learn More

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

bottom of page