top of page

MENU

Přinášíme inovace do péče o krajinu i zahrady s cílem posílení přirozených funkcí ekosystémů.

 

Analyzujeme projevy klimatické změny a realizujeme opatření na snížení zranitelnosti vůči těmto projevům do budoucna.

Jsme členy skupiny Yottabe.com

What We Value

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

01

Safety & Security

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

02

Transparency

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

03

Growth & Innovation 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

04

Team Work

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

05

Community Outreach

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

06

Craftsmanship

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Náš příběh

Žít na venkově s sebou nese mnoho pozitivního, mimo jiné možnost zažívat přírodu a krajinu mnohem intenzivněji, než jen v rámci výletů. Kromě všech radostí, které člověku blízký kontakt s přírodou nabízí, jsme ale byli čím dál víc konfrontováni s poznáním, že naše krajina a příroda jsou na většině území republiky v žalostném stavu. Vypozorovali jsme, že příčinou je především nastavení našeho hospodářství. Lesnictví, zemědělství, vodohospodářství. A také nezájem lidí, odtržení od dávných tradic, ztráta citu pro přirozený půvab a bohatství naší krajiny. Zjistili jsme, že úskalím je především konzervativní přístup lokálních samospráv a klíčových subjektů, kteří v krajině pracují, a jejich velice omezená schopnost se domluvit. Možná spíš neochota. Pochopili jsme, že klíčem k nápravě je systémová změna v myšlení a přístupu.

Nejsme ekologové, nejsme odborníci – ale nasloucháme selskému rozumu a především svému srdci. Naše touha něco změnit se přetavila do založení Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu, NUIK.org. s cílem prosazovat systémovou změnu. Začal tím pro nás velký příběh.  Společně s Petrem Jeřábkem jsme založili ADAPTO.space, moderní firmu, která vychází z reálných zkušeností se změnami krajiny směrem k její větší biodiverzitě, pestrosti. Začali jsme rozšiřovat tým o další a další specialisty od bagristů, krajinářů, vodohospodářů po projektanty a manažery. Všechny spojovala touha po změně, touha po práci, která má přesah nejen do života jich samotných, ale i do životů blízkých a budoucích generací.

 

Nezačala se vytvářet firma, ale společenství lidí se stejným záměrem. Lidí, kteří chápou, že svým každodenním jednáním přímo ovlivňují krajinu, kterou sdílíme v čase s našimi předky i potomky. Zdravá, živá a udržitelná krajina je dědictví, které po sobě chceme zanechat.

Děkujeme všem, kteří našli odvahu a začali společně s námi krajinu měnit.

Partner

Mgr. Jaromír Maštera

Přírodu mám ve svém srdci již od dětství a jsem přesvědčen, že její zachování je důležitým posláním každého člověka, každého zodpovědného rodiče.

Již víc jak 15 let tak buduji tůně a mokřady, které vrací život tam, kde se pomalu vytrácí. Jsem rád, že mohu přispět svými zkušenostmi v ADAPTO.space, který bude mít svůj významný podíl na změně krajiny a jejím návratu k přirozenosti.

Společně vytváříme radost v krajině!

Zakladatelé

This is your Team's introductory paragraph. Utilize this space to describe your team and share what makes it so special, such as your work culture and philosophy. Don’t be afraid to illustrate personality and character to help users connect with your team.

Learn More

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role

Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Za námi stojí celý tým lidí, kteří nám pomáhají krajinu měnit.

Právě chystáme jejich profily a brzy doplníme fotografie, kontakty a role.

Jaroslav Šamša, Tomáš Novák, Pavel Oulehla, Doc. Arch. Ian Med, Zdeňka Voldánová, Michal Kačer, Zdeněk Vdovín, Vašek Ureš, Eva Procházková, Lucka Hovorková, Petr Hauptman, Monika Bílková, Daniela Smetanová, Eva Průšová a další.

Alena Nekovářová

Alena se již řadu let věnuje řízení firem a správě investičních portfolií, s přesahem do koučingu a osobního rozvoje. Posledních deset let se věnuje zavádění inovací skrze zakládání a investice do nových firem. V rámci ADAPTO.space se soustředí na procesy účetní administrace, smluvních nastavení a rozvoji firemní kultury a osobního potenciálu členů týmu. Díky studiu geodézie a její práci na Katastrálním úřadu má k oboru blízko i po odborné stránce.

Jednatel

Jan Petr Nekovář

Jan se dlouhodobě zabývá rozvojem systémů řízení firem se zaměřením na lidské zdroje a firemní kulturu. Posledních deset let se věnuje podpoře zavádění inovací a to jak v investičním kontextu, tak i z pohledu rozvoje podnikatelského prostředí s přesahem na úroveň EU. V rámci ADAPTO.space se soustředí na vývoj inovačních přístupů a rozvoj potenciálu firmy do nových regionů a oborů. 

CEO

Jaromír Maštera

Vystudoval hydrobiologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pracoval na Agentuře ochrany přírody v Havlíčkově Brodě, Správě CHKO Křivoklátsko a ve Sdružení Krajina. Dlouhodobě se zabývá ochranou a podporou obojživelníků a mokřadními biotopy. Má za sebou řadu biologických průzkumů a posudků, několik biologických hodnocení a řadu přírodě blízkých opatření v krajině, realizovaných zejména v rámci spolku Mokřady z.s.

Architekt vodního režimu krajiny

Jaroslav Šamša

Vystudoval Obchodní akademii ve Vlašimi. Pracoval skoro 20 let jako samostatný odborný referent v mezinárodním obchodu, poté jako koordinátor v oblasti asistenčních služeb a dalších pozicích, kde získal zkušenosti s plánováním a vedením týmů.

V rámci ADAPTO.space se věnuje řízení realizace staveb a systému nákupu. Zároveň je správce naší pobočky na Vysočině.

Projektový manažer staveb

Náš tým

Pavel Oulehla

Vystudoval stavební inženýrství (obor vodní hospodářství a vodní stavby) na VUT v Brně. Začal pracovat jako zpracovatel povodňových a havarijních plánů. Většinu profesního života se ale věnuje stavařině. Projektoval řadu rybníků, kanalizací a drobných staveb v krajině.

Zaměření na přírodu se mu prolíná i do volného času. Je skautem, rád se prochází krajinou, sází stromy a pečuje o tůně.

Projektant

Zdeňka Voldánová

Po absolvování magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK, obor Ochrana životního prostředí, pracovala jako obchodní zástupce v oblasti biotechnologií pro bioplynové stanice a živočišné výroby. Po mateřské dovolené získala zkušenosti jako projektant vodohospodářských staveb se zaměřením na MVN, revitalizace toků a pramenišť a obnovu přírodních biotopů, zároveň řešila dotační administrace a poradenství vodohospodářských projektů v rámci výzev z NPŽP, OPŽP a MZe. Nyní se zaměřuje komplexně na zadržování vody v krajině.

Obchodní zástupce

Michal Kačer

Vystudoval obor Aplikovaná ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Pět let pracoval ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd, dva roky se zabýval dotačním poradenstvím pro obce a třináct let působil ve státní správě na úsecích ochrany vod a ochrany přírody a krajiny. Dvacet let je členem Českého svazu ochránců přírody v Pacově.

Projektový specialista, inženýring

Tomáš Novák

Vystudoval obor Územní technická a správní služba v životním prostředí na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Jako člen spolku Mokřady z.s. se poslední dva roky aktivně věnuje obnově mokřadů a následným managementovým opatřením pro jejich zachování. Je operátorem pásových bagrů a pilotem dronů skupiny A1 a A3 v otevřené kategorii.

Technický odborník

Zdeněk Vdovin

Vystudoval Průmyslovou školu ve Volyni, kde to vonělo dřevem, a následně ČVUT v Praze, kde se poprvé dostal do kontaktu s tématem udržitelného rozvoje a péče o krajinu. V současné době se věnuje obnově starých hospodářských usedlostí, pevně spjatých s okolní krajinou.

Stavbyvedoucí

Eva Procházková

Vystudovala obor Krajinné a pozemkové úpravy na ČZU v Praze, kde zůstala i na doktorský typ studia. Během toho se dostala na Výzkumný ústavu meliorací a ochrany půdy. Pracovala na výzkumných projektech, které se týkaly vyhodnocování ohroženosti půdy erozí, navrhování protierozních opatření a opatření, které zadrží vodu v krajině a zabrání zrychlenému odtoku.

Krajinář, environmentalista

Petr Hauptmann

Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po zkušenostech ve státní správě (Krajský úřad Středočeského kraje, Státní zemědělský intervenční fond) se od roku 2007 zabýval poradenstvím v oblasti čerpání dotací a projektovým řízením pro klienty zejména z veřejného sektoru. Má za sebou několik desítek úspěšně zrealizovaných projektů. Pracoval také na přípravě řady strategických dokumentů pro města a obce.

Projektový manažer

Daniela Smetanová

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě v Lednici při MENDELU v Brně. Po studiích zůstala na Ústavu plánování krajiny, kde se zapojila do výzkumných projektů o kulturní krajině, do výuky krajinářských předmětů a PR Zahradnické fakulty. Současně se (i během rodičovské dovolené) věnovala projekci krajinářských úprav.

PR specialista, krajinář
bottom of page