top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Stavba glampingového zázemí školicího střediska ONSENDO​​ | Ovčín Rohan | Velká Rovná 1 | Pacov | ČR

Shrnutí

Spolek ONSENDO, z.s. je spolkem ochránců přírody, se zaměřením na obnovení vztahu člověka s přírodou. Již několik let provozují školicí středisko u Pacova. Úkolem týmu ADAPTO.space je výstavba glampingového zázemí centra, které bude kombinací mongolských jurt a indiánských týpí.

Součástí dodávky je odvodnění podmáčených staveb bývalého statku a vytvoření mozaikové krajiny na území lokality. Cílem investora je vytvořit silné zázemí školicího střediska posílené o prvky soběstačnosti a to jak na úrovni energie, tak na úrovni výroby potravin.

Začali jsme stavbou první tůně, která již pomalu ožívá a právě instalujeme mongolské jurty.

Lokalita

2023 - 2024

Klient

Připravujeme instalaci meteorologické stanice a sběr družicových dat v zájmových bodech dle aktuálního vývoje počasí.

V tůni umístíme hloubkoměr, abychom mohli sledovat vývoj hladiny v průběhu roku.

Používané měření

ČR, Pacov

Průběh výstavby

Onsendo, z.s.

bottom of page