top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Revitalizace krajiny zemědělského družstva

ZD ČERNOVICE u Tábora | ČR

Shrnutí

Tým ADAPTO.space společně s představiteli zemědělského družstva pracuje na konceptu adaptace zemědělské krajiny na projevy klimatické změny a zachování trvalé udržitelnosti pro budoucí generace. Máme za sebou první diagnostiku území. Identifikovali jsme zranitelná místa, která jsou vhodná k revitalizaci.

 

Družstvo hospodaří celkem na 2.600 ha a soustředí se jak na rostlinnou, tak živočišnou výrobu. V rámci projektu spolupracujeme s Národním ústavem pro integrovanou krajinu, který družstvu poskytuje poradenství v implementaci nových dotačních podmínek zemědělské politiky 2023-2027 a návrhy krajinných prvků s ohledem na zachování co nejvíce orné půdy pro zemědělskou činnost.

 

V průběhu června 2023 zveřejníme odsouhlasené návrhy prvních přírodě blízkých opatření v krajině, jejichž cílem je stabilizovat odtokové poměry, zvýšit zádrž vody a snížit riziko vodní eroze. Přirozeným dopadem bude podpora rozvoje biodiverzity v každé zvolené lokalitě.

Lokalita

2023 - 2025

Klient

Konkrétní návrh měření zveřejníme společně s návrhem prvních lokalit, nyní připravujeme

Používané měření

ČR, Černovice u Tábora

Průběh revitalizace

ZD Černovice u Tábora

bottom of page