top of page

MENU

Silný a zdravý ekosystém je klíčem úspěšné adaptace

Navrhujeme a realizujeme řešení, které stojí na dosažení minimální úrovně zranitelnosti.

Náš přístup stavíme na porozumění lokálnímu ekosystému, identifikaci míry zranitelnosti a jasné definici záměru zadavatele. Každý náš projekt je tak individuálně přizpůsoben lokálním požadavkům. Harmonie mezi potřebami ekosystému a zúčastněných zadavatelů včetně sousedů je základem jak pro zdravý ekosystém, tak i pro spokojenost životních příběhu spjatých s lokalitou. 

Postup řešení zakázky

01

Diagnostika zranitelnosti

Prvním krokem je identifikace zranitelnosti území. Primárně se soustředíme na dopady klimatické změny, ale nemalou pozornost věnujeme jak ekonomickým, tak i společenským dopadům rizik souvisejících s lokalitou.

Každá lokalita je součástí většího celku a její změna přinese dopady do stávajícího ekosystému. Je dobré dopředu řešit tento vliv a nepodceňovat jej.

02

Identifikace priorit

Dalším krokem je identifikace priorit. Tento krok je důležitý zejména z pohledu plánování rozpočtů a funkčnosti celkového řešení ve vztahu k managementu vody a spokojenosti uživatele lokality. Každý máme jiné záměry a cíle při revitalizaci, které je potřeba zohlednit.

03

Analýza variant & dotačních možností

Následně uděláme orientační kalkulace možných variant řešení a ověříme dotační možnosti včetně časového průběhu. V této fázi již začínáme řešit související vyjednávání s dotčenou obcí a sousedními vlastníky za podpory dalších spolupracujících subjektů. Na základě konzultací se zadavatelem vytvoříme realizační plán. Zahájíme zvolené přípravné práce v lokalitě.  

04

Projekce a související legalizace díla

U zvolených variant řešení začneme vytvářet projektovou dokumentaci a dle potřeby řešit legalizaci přijatých opatření. V jednoduchých případech se dá vše vyřídit během 3 měsíců, u složitějších případů může legalizace opatření trvat až 1,5 roku. 

05

Realizace řešení dle plánu

Začne probíhat vlastní realizace opatření, která trvá v řádu dní až týdnů, podle počasí a rozsahu prací. V rámci realizace používáme těžkou techniku i manuální práci, podle typu zakázky. 

Často spolupracujeme s lokálními ochránci přírody.

06

Předání a nastavení měření

Projekt končí finálním předáním a nastavením plánu měření adaptovaného biotopu.

 

V případě zájmu nastavíme spolupráci s místními ochránci přírody na údržbě a ochraně území. 

Související články

bottom of page