top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Obnovení prameniště zatrubněného potoka

A-farm s.r.o. | BOŽANOV | ČR

Shrnutí

Pro soukromou farmu na Broumovsku jsme nejdříve realizovali klima-adaptační diagnostiku, ze které mimo jiné vyplynula nutnost revitalizace zatrubněného prameniště. 

Voda je tak z území odváděna bez patřičného zasakování, což poškozuje efektivitu horizontálního srážkování a zádrž vody v krajině. Zároveň dochází k extrémní erozi půdy v místě ústění melioračních trubek do sousedícího lesního pozemku. 

Součástí naší činnosti tak bude návrat zatrubněného potoka zpět na povrch a vytvoření průtočných tůní, čímž dojde mimo jiné ke snížení rychlosti odtoku a k eliminaci eroze.

Lokalita

2023 - 2024

Klient

Připravujeme instalaci meteorologické stanice a sběr družicových dat v zájmových bodech dle aktuálního vývoje počasí.

V tůních umístíme hloubkoměr, abychom mohli sledovat vývoj hladiny v průběhu roku.

Používané měření

ČR, Broumov

Průběh výstavby

A-Farm s.r.o. Božanov

bottom of page