top of page

MENU

Shrnutí

Pro soukromého investora – mladou rodinu, která jde svým vřelým vztahem k přírodě příkladem ostatním – pomáháme s návrhem revitalizačních opatření a tvorbou tůní ve Vlašimské pahorkatině, nedaleko západního okraje CHKO Blaník. V okolí řešeného území je kulturní krajina s vysokou intenzitou zemědělského hospodaření: velké polní lány, vysoký stupeň odvodnění systematickou meliorací v povodí, intenzivní hnojení a vůbec chemizace, z toho plynoucí eroze a vysoké splachy zemědělské chemie do vodního prostředí (Filip Lysák: Biologický průzkum a posouzení záměru, 2023)

Navrhovaným záměrem je tvorba 11 tůní, revitalizace vodního toku (meandrující koryto v jeho historické trase), rušení odvodňovacího zařízení, tvorba travnaté protierozní meze, individuální výsadby dřevin, management stávající vegetace a dorovnání terénu. 

Lokalita

podzim 2023

Klient

Vlastišov, okres Benešov

Průběh výstavby

Soukromý investror

Projekt

červen 2023

Revitalizační opatření a tvorba tůní

Vlastišov

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní | revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page