top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Odvodnění zahrady a vytvoření vsakovací šachty​

Ovčín Rohan | Velká Rovná 1 | Pacov | ČR

Shrnutí

Jedná se o jednu ze součástí revitalizace školicího střediska ONSENDO, z.s.. Nejdříve jsme mysleli, že zde tuto část projektu uvádět nebudeme, protože zadáním bylo vytvoření koupací tůně v intravilánu statku.

V rámci řešení jsme však zjistili, že skrze statek protéká zatrubněný potok a z jednoduchého projektu se stalo poměrně komplexní řešení, jehož součástí je právě renovace odvodnění vrácením potoka zpět na povrch a vytvoření vsakovací šachty, která podpoří stav vody ve studni, která je používaná k zajištění dostatku vody pro obyvatele statku.

Projektu se tak budeme věnovat podrobněji a později budeme sdílet naše zkušenosti pro vlastníky v podobné situaci.

Lokalita

2023 - 2024

Klient

Připravujeme instalaci meteorologické stanice a sběr družicových dat v zájmových bodech dle aktuálního vývoje počasí.

Plánem je zavést i měření průtoku a jeho sledování v průběhu roku a jeho závislosti na naměřených srážkách.

Používané měření

ČR, Pacov

Průběh výstavby

ONSENDO, z.s.

bottom of page