top of page

MENU

Zásadní projekty

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping Málkovice

Glamping, voda, krajina

Dodekaedr Ovčín Rohan

Oprava konstrukce, voda, zahrada 

Adaptace ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Oprava rybníka Božanov

Oprava a revitalizace biotopu rybníka

Glamping Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Odvodnění Ovčín Rohan

Renovace odvodnění, zasakování studny

Rekonstrukce školicího objektu platónova tělesa,

Ovčín Rohan, Velká Rovná 1, Pacov, ČR

Shrnutí

Realizujeme rekonstrukci učebny ve tvaru platónova tělesa. V průběhu let došlo k významnému opotřebení krycí plachty, které znemožnilo používání učebny. Zásadním nedostatkem bylo řešení střechy tělesa, která neumožňovala přirozené stékání sněhu, čímž došlo k zatížení konstrukce a jejímu pohybu.

V rámci rekonstrukce jsme tak provedli statické zajištění konstrukce a její povrchovou revitalizaci. Nyní připravujeme opláštění a rekonstrukci schodiště.

Významnou částí je i vytvoření odvnění instalace, které zajistíme vsakováním děšťové vody přímo pod tělesem.

Lokalita

2023

Klient

Zavedení měření statického pohybu konstrukce

Používané měření

ČR, Pacov

Průběh výstavby

Nekovars Group

bottom of page