top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Rekonstrukce školicího objektu platónova tělesa

Ovčín Rohan | Velká Rovná 1 | Pacov | ČR

Shrnutí

Realizujeme rekonstrukci učebny ve tvaru platónova tělesa. V průběhu let došlo k významnému opotřebení krycí plachty, které znemožnilo používání učebny. Zásadním nedostatkem bylo řešení střechy tělesa, která neumožňovala přirozené stékání sněhu, čímž došlo k zatížení konstrukce a jejímu pohybu.

V rámci rekonstrukce jsme tak provedli statické zajištění konstrukce a její povrchovou revitalizaci. Nyní připravujeme opláštění a rekonstrukci schodiště.

Významnou částí je i vytvoření odvnění instalace, které zajistíme vsakováním děšťové vody přímo pod tělesem.

Lokalita

2023

Klient

Zavedení měření statického pohybu konstrukce

Používané měření

ČR, Pacov

Průběh výstavby

Nekovars Group

bottom of page