top of page

MENU

Realizace tůní v lokalitě Přehvozdí

Shrnutí

Na podzim roku 2023 jsme realizovali 2 tůně pro soukromou investorku přímo v prostoru zahrady.

Lokalita

Listopad 2023

Klient

Přehvozdí (Český Brod)

Průběh výstavby

Soukromý investor

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page