top of page

MENU

Obnova nelesních biotopů

na území bývalé cihelny Chmeliště

Shrnutí

Nedaleko obce Chmeliště (Uhlířské Janovice) se nachází opuštěný lom u bývalé cihelny. Těžba v této byla ukončena asi začátkem 90. let 20. stol., od té doby se zde přirozenou sukcesí vytvořily cenné biotopy, zahrnující nejen několik různě velkých a hlubokých jezírek s přilehlými mokřady a křovinami, ale i suché výslunné stráně na svazích těžební jámy. Díky tomu se na malé ploše vyskytuje rozmanité společenstvo čítající řadu zajímavých rostlinných a živočišných druhů.

Více informací např. zde: http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/cihelna-chmeliste/

 

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spolkem Denemark realizujeme v severní části řešeného území 3 tůně a v centrální části strháváme drn tak, aby došlo k vytvoření obnaženého povrchu, kterou vyhledávají některé druhy obojživelníků (např. ropucha zelená | Bufo viridis) a hmyzu. Menším zásahem je stržení písčitého strmého břehu v severní části tak, aby se vytvořila kolmá písčitá stěna, která bude vhodná pro různé druhy bezobratlých.

Lokalita

podzim 2023

Klient

Chmeliště (Uhlířské Janovice)

Průběh výstavby

Český svaz ochránců přírody

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page