top of page

MENU

Revitalizace Mařížského mokřadu

Shrnutí

Místo, které je již dlouho ukryto před zraky běžných návštěvníků, místo jako památka na Železnou oponu, místo, které si ku své představě místo člověka předělal bobr evropský... Tímto místem je tzv. Mařížský mokřad.

Na revitalizaci mokřadu, který není nikterak legislativně chráněn, jsme zpracovávali projektovou dokumentaci.

Člověk by řekl, že místo, které si podmaňuje příroda a člověk téměř nezasahuje, žádné novodobé změny nepotřebuje. V tomto případě tomu není tak... V období socialismu se stihlo ještě před omezením vstupu souvisejícího s vyhlášením Železné opony odvodnit navazující pozemky, z okolních polí jsou do údolí splachovány nejen insekticidy a herbicidy, ale i množství živin. Dochází tak k tzv. eutrofizaci a změně druhového složení. Absencí péče o luční porosty dochází k jejich zarůstání náletovými dřevinami, a tudíž se pomalu vytrácí biodiverzita, která by zajišťovala vyšší ekologickou stabilitu.

Proto byla v rámci projektu navržena tato opatření:

So 01 – Revitalizace vodního toku
So 02 – Stavba tůní
So 03 – Revitalizace bobřího mokřadu
So 04 – Zrušení meliorace a protierozní ochrana
So 05 – Management vegetace

Cílem projektu je podle zadavatele „vyjít vstříc ozdravnému úsilí, které bobři započali, a tuto relativně křehkou, nově vznikající divočinu zachránit.“

Více podrobnějších informací se dozvíte na stránkách zadavatele projektu zde.

Lokalita

Maříž

Projekt

Srpen 2022, Bc. Pavel Oulehla

Průběh výstavby

Jaro 2024, soukromá firma

Klient

REFUGIUM, a.s.

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page