top of page

MENU

Vílanecká střelnice | revitalizace bývalého vojenského prostoru u Jihlavy

Shrnutí

Dlouhodobý projekt na revitalizaci bývalého vojenského prostoru se zájmem o ochranu přírodních a ekologických hodnot.

V současné době vzniká koncept návrhu celého řešeného území, a to včetně revitalizace vodního režimu, managementu péče o významné lokality z pohledu ochrany přírody a krajiny, společně ruku v ruce s návrhem rekreačního využití.

Rozhovor o hodnotách Vílanecké střelnice s odborníkem Vojtěchem Kodetem najdete zde.

Lokalita

2023 - 2027

Klient

Plánujeme umístění vlhkoměrů a měření průtoku prameniště na pozemku

Používané měření

Vílanec | Popice u Jihlavy

Průběh řešení

Reichenberg Immobilien a.s.

bottom of page