top of page

MENU

VODA / SUCHO – na vodě záleží

Updated: Nov 20, 2023

Žilinský kraj organizoval v úterý 24. 10. 2023 konferenci na téma „VODA/SUCHO – Na vode záleží“. Ve Slovenském muzeu ochrany přírody a jeskyňářství (SMOPAJ) v Liptovském Mikuláši se potkalo více než 100 odborníků různých zaměření (environmentalisté, lesníci, urbanisté, zemědělci, vodohospodáři, zástupci veřejné správy, soukromého i občanského sektoru nebo akademičtí pracovníci).

Ing. Eva Procházková při prezentaci na téma „Jak zadržet vodu v zemědělské krajině“ | foto 1, 2: František Dokoupil, zdroj: https://t.ly/UjocV | foto 3: Jakub Hepp


Během přednáškového sektoru měla možnost pohovořit i naše Ing. Eva Procházková. V prezentaci nesoucí název „Jak zadržet vodu v zemědělské krajině“ představila spolupráci firmy ADAPTO.space a Národního ústavu pro Integrovanou krajinu, včetně projekční a realizační činnosti. Mluvila nejen o inovacích, které přinášíme do péče o krajinu, jako je například bagrování tůní v režii hydrobiologa Jaromíra Maštery, ale i o konkrétních projektech, a především o našich úspěších v rámci spolupráce se Zemědělským družstvem v Černovicích u Tábora.


Po sérii odborných přednášek a příkladů z praxe se přistoupilo k řízeným diskusím. I při nich se účastníci mohli opět nechat inspirovat svými kolegy.


Posláním konference bylo navrhovat opatření, hledat řešení, dohlížet na odborné postupy a naplňovat strategické cíle na všech úrovních, od komunitní přes krajskou až po národní. Naším společným cílem je, aby veřejný zájem v tématu ochrany přírody a krajiny, především však v oblasti vodního režimu a přírodních hodnot, byl silný a jasný.


Proto jsme velice rádi, že jsme mohli být této konference součástí, a že jsme dostali příležitost se jí jak sami aktivně zúčastnit jako řečníci, tak si vytvořit novou síť odborných partnerů a přátelství, čehož si ceníme o to víc, když se naše názory mohou v některých tématech různit.
Comments


bottom of page