top of page

MENU

V Černovicích jsme přivítali jaro

16. března 2024 jsme společně s Městem Černovice, Zemědělským družstvem Černovice u Tábora a Národním Ústavem pro Integrovanou krajinu uspořádali akci pro veřejnost, která nesla název „Vítání jara“ na koupališti Klínot. Cílem příjemně stráveného odpoledne byla především snaha všech výše zmíněných subjektů prezentovat široké veřejnosti záměry na revitalizaci krajiny v okolí Černovic.
Odborná nezisková organizace Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu se v okolí Černovic pohybuje již více než rok. Výsledkem vzájemné spolupráce zemědělského družstva, vedení města, NÚIK a ADAPTO.space bude adaptace zemědělsky využívané krajiny na klimatické změny.

Na vybrané lokality jsou v současnosti již vypracované projekty. Například nad rybníkem Klínot dojde k revitalizaci Obecního potoka a vzniknou zde nové tůně a mokřady. Nebo v lokalitě Stružky je řešena obnova vodního režimu přímo na půdních blocích a jejich redesign, který by pomohl zabránit vodní erozi a bleskovým povodním z přívalových srážek.


Během březnového sobotního odpoledne jsme návštěvníkům akce vysvětlili podrobnosti projektů a představili přímo jedno místo zvolené pro podzimní realizaci revitalizace vodního režimu území.

Pro děti (a nejen pro ně) byla ve spolupráci se základní školou Černovice připravena hra s tajenkou a zajímavostmi ze života obojživelníků o hledání čolkova pokladu. Společná diskuse pak probíhala především u ohně s občerstvením, které připravili místní dobrovolní hasiči.Prezentace projektů touto formou nás velice těší. Zpětná vazba přímo od místních obyvatel a uživatelů krajiny je konstruktivní a důležitá. Jsme moc rádi, že nám naše profesní zaměření umožňuje posouvat věci k lepšímu. Obzvláště v tématu revitalizace krajiny, obnovy vodního režimu území a zvyšování biodiverzity.

Opmerkingen


bottom of page