top of page

MENU

Ukázkové realizace vodozádržných opatření v Rajeckej doline

Updated: Nov 6, 2023

Nezisková organizace „Kvapka Rajeckej doliny“ společně se státním podnikem Lesy SR uspořádala 26. 10. 2023 v návaznosti na konferenci Žilinského samosprávního kraje „VODA/SUCHO – Na vode záleží“ pro nás velice inspirativní workshop „Voda nás spojuje“ na téma „Ukážkové realizácie vodozádržných opatrení v Rajeckej doline“.


Workshopu se účastnilo téměř 150 účastníků, kteří měli možnost se seznámit s příklady inovativních metod ke zmírnění následků extrémních klimatických jevů. Hlavními aktéry ukázkových realizací vodozádržných opatření v terénu byly firmy ADAPTO.SPACE a AQUAINOVA. Celým workshopem odborně provázeli pánové Mirek Kubín, Jan Husák, Štefan Valo a Jaromír Maštera.

Fotografie z části revitalizace zhutněných cest po těžbě vedené firmou AQUAINOVA, zdroj: Kvapka Rajeckej doliny


Kolegové z AQUAINOVA, Voda je život a Voda pro les, voda pro lidi, předvedli revitalizaci zhutněných cest po těžbě, po kterých odtéká obrovské množství vody a tvoří se sekundární potoky. A to ve stylu funkčních opatření, které kategorizují do skupin: zdvih – kypření, vpich, šachovnice a průleh.


Příklad zadržování dešťové vody v intravilánu obce Fačkov si vzala za své firma Zahradní OLLA, která osadila v rámci školní zahrady unikátní zavlažovací kontejnerový systém. Součástí workshopu byla i ukázka mapování defektů v krajině.


Ukázku revitalizace mokřadů všem představili odborníci z našich řad – Mgr. Jaromír Maštera a Bc. Tomáš Novák. Na třech rozdílných příkladech vysvětlili, jaké parametry má správný mokřad mít, aby dobře fungoval. „Mokřady mají mimořádnou schopnost zadržovat velké množství vody, napomáhat přirozenému hydrologickému cyklu, a jsou také nesmírně cenné z hlediska biodiverzity. Každá část krajiny je unikátní, a proto je důležité vědět, jaká místa jsou pro budování tůní nejvhodnější,“ uvedl Jaromír Maštera.


Území pro realizaci vodozádržních opatření poskytl hlavní partner akce – státní podnik LESY Slovenskej republiky.


Fotografie z části workshopu vedené Mgr. Jaromírem Mašterou za ADAPTO.space o revitalizaci mokřadů | zdroj: Kvapka rajeckej doliny, archiv ADAPTO.space


Krajina je funkčně propojený systém. Pokud chceme jako společnost zmírňovat dopady klimatické změny a obecně změn v krajině, které vedou ke stále intenzivnějším extrémním projevům klimatu, je zapotřebí mezioborové spolupráce s cílem propojovat výzkum s praxí a realizacemi. Z tohoto důvodu jsme šťastní za jakoukoliv příležitost se potkávat s ostatními experty různorodého zaměření. Děkujeme za příležitost!

Fotografie z dronu – ukázka revitalizace mokřadů | zdroj: Kvapka Rajeckej doliny

Comments


bottom of page