top of page

MENU

Zemědělské družstvo | Černovice

Shrnutí

Hospodářská činnost ZD Černovice ovlivňuje hned několik katastrů (Černovice, Dobešov, Střítež, Křeč, Svatava, Lidmaň, Lidmaňka, Hojovice, Vlkosovice a Těmice). Družstvo se specializuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Díky využití kravského hnoje se do půdy dostává organická hmota, která zlepšuje její strukturu i vsakování vody.

V první fázi jsme provedli diagnostiku a terénní průzkum. Identifikovali jsme odvodněná místa a místa soustředěného povrchového odtoku, zhodnotili pozemky z pohledu ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí a dále také podmínky pro druhovou bohatost (biodiverzitu) a prostupnost krajiny pro lidi i zvířata. Nyní jsme ve fázi návrhové a bavíme se o místech, kde by bylo možné dělat realizace okamžitě a kde jsou tomu vlastnické vztahy nakloněny. Reagovali jsme i na novou zemědělskou politiku 2023-2027 a pomáháme s poradenstvím a návrhem prvků tak, aby seděly s požadavky, které jsou zde nastavené,“ popisuje Eva Procházková, jejíž doménou je otázka eroze půdy i podpora změn v krajině. Důležitou úlohu v pomoci ZD Černovice ale mají i naši další odborníci - kromě již zmíněného Jaromíra Maštery, který má na starosti management vody, třeba také projektant v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství Pavel Oulehla.

Lokalizace

2023

Klient

Černovice (okres Pelhřimov)

Rok dokončení

ZD Černovice u Tábora

bottom of page