top of page

MENU

Setkání s AQUAINOVOU

Updated: Mar 21

Protože potkávání se s odborníky a nadšenci z oborů nám blízkých je pro nás velice inspirativní, rozhodli jsme se na začátku února uspořádat společný neformální a naprosto neoficiální seminář s členy odborné platformy Aquainova – inovace ve světě vody, kterou založil náš přítel Miroslav Kubín.


Fotodokumentace společného setkání ADAPTO.space, NÚIK a AQUAINOVA | Mikulov | 7.2.2024


Na začátku února se naprostá většina našeho týmu zúčastnila neformálního setkání s členy odborné platformy Aquainova v Mikulově.

V odpoledních hodinách proběhl krátký seminář ve formě představení činnosti firmy ADAPTO.space, Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu a všech součástí odborné platformy Aquainova. Již mezi prezentacemi jsme se dostali k přínosné diskusi o palčivých tématech z oblastí ochrany přírody, legislativního rámce, zadržování vody v krajině a revitalizačních opatření.


Lidé z Aquainovy jsou nejenom odborníci, ale především nadšenci a srdcaři, kteří se zabývají propojováním vědy a výzkumu s již konkrétními realizacemi opatření přímo v krajině. Jednou z jejich specializací jsou lesní ekosystémy, často po těžbě dřeva po kůrovcové kalamitě. Pomocí jejich inovativního přístupu a know-how je možno zadržet v krajině vodu tak, že se – jak oni sami říkají – zachytí každá děšťová kapka přímo v místě jejího dopadu, a to v celé délce a šířce již nepotřebných přibližovacích linek, které dřívě sloužily pro vyvážení dřeva těžkou technikou. Tím se zamezí nejen povrchovému odtoku dešťových srážek po zhutněných plochách, ale i hloubkové erozi půdy.


Ilustrační obrázek | vodní režim v zemědělské krajině | archiv ADAPTO.space


My v ADAPTO.space vnímáme krajinu jako komplexní systém procesů a interakcí živých i neživých složek, kde víceméně jeden zdánlivě nenápadný antropogenní zákrok může mít velice významný vliv v jiné části času a prostoru. Proto je pro nás velice důležité propojovat se s odborníky nejen z příbuzných, ale i zcela odlišných oborů a vytvářet tak širokou oborovou základnu pro koncepční řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu.
Comentarios


bottom of page