top of page

MENU

Příručka péče o půdu

Naše spřátelená organizace Národní ústav pro Integrovanou krajinu (NÚIK) měl možnost spolupracova na Příručce Péče o půdu, která má za cíl pomoci zemědělcům snadněji se orientovat v problematice péče o půdu a vnímat ji i v jiných souvislostech, než byli doposud zvyklí.


Příručka péče o půdu vznikla pod záštitou Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Právě kromě zmíněného WWF, a také nevládní a neziskové organizace Vše pro půdu, se partnerem Příručky stal i Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu.


Spoluautory Příručky pro půdu jsou Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí UK (COŽP UK), Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF v Česku, dále Dominika Čermáková, expertka sdružení odborníků na poradenství v oblasti péče o půdu Vše pro půdu, a v neposlední řadě také Eva Procházková z NÚIK.


Křest Příručky pro půdu proběhl 17. ledna v Kasárně Karlín, a to v rámci slavnostního promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil), který se zaměřuje na pestrost a důležitost života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Na akci ale nechyběly ani další významné osobnosti. Příručku péče o půdu totiž pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. A udělal to velmi symbolicky - organickou hmotou, která je doslova podmínkou zdravé půdy.


Křest Příručky péče o půdu proběhl 17. ledna v Kasárně Karlín

Příručka péče o půdu se snaží jasně a efektivně zodpovědět otázky jako například Jak zlepšit kvalitu zemědělské půdy nebo Jak udržet půdu produkční i pro příští generace. Neopomíná ale ani dopady klimatické změny na kvalitu půdy i zemědělské hospodaření, nebo doporučení na zadržení většího množství vody v zemědělské krajině či boji proti erozím. A vzhledem k tomu, že Příručka navrhuje příslušná opatření k ochraně půdy, a také klade důraz na spolupráci mezi hospodářem a vlastníkem pozemku při péči o půdu i podporu efektivních a udržitelných zemědělských postupů, má k filozofii a poselství NÚIK opravdu velmi blízko.

Příručka mimo jiné obsahuje velké množství kontaktů na odborné instituce, které pomohou najít vhodné řešení a podat pomocnou ruku.Příručku můžete stáhnout zde.

Комментарии


bottom of page