top of page

MENU

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Updated: Jan 27

Na přelomu starého a nového roku se často neubráníme hodnocení a rozvahám o tom, co jsme si původně naplánovali, co jsme z původních plánů zvládli naplnit, a co nikoliv. Stejně jako se nedokážeme ubránit záměrům, přáním a snům do roku nového.

Ani nám se tyto úvahy po prvním roce od založení nevyhnuly... Pojďme se na to společně podívat.

Je to již více než rok, co nás spojili manželé Alena a Jan Nekovářovi do odborného uskupení nesoucího název ADAPTO.space. (Firma ADAPTO.space s.r.o. byla založena 27.10.2022.) Během roku 2023 se náš tým rozrostl o odborníky z oblasti vodního hospodářství, hydrobiologie, krajinářství, pozemkových úprav, krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, každý se svými zkušenostmi z let předchozích. V našem kolektivu najdete i projektové managery, obchodní zástupce, PR specialistu nebo stavbyvedoucího a skvělé technické pracovníky.

Všichni společně přinášíme inovace do péče o krajinu a zahradu s cílem posílení přirozené funkce ekosystému. Analyzujeme projevy klimatické změny a realizujeme opatření na snížení zranitelnosti vůči těmto projevům do budoucna.


Začátky odborné činnosti byly během jara a léta poměrně pozvolné, i když v projekčních pracích je možné mluvit téměř o bleskovém rozjezdu. Nás projekční tým se během léta rozrostl o další dva členy.

Díky úzké součinnosti s Národním Ústavem pro Integrovanou Krajinu (NÚIK) se nám podařilo navázat spolupráci se Zemědělským družstvem Černovice u Tábora. Na základě krajinných analýz (tzv. diagnostika krajiny) rozpracoval projekční tým do detailu 3 lokality, ze kterých dvě lokality čeká v roce 2024 realizace v naší režii.

Z projekční činnosti je zapotřebí mimo jiné zdůraznit návrhy pro soukromé investory ve Vlastišově, Božanově, Temechově a další, nebo návrhy řešení pro Kraj Vysočina, obec Košice, Jabloňov či město Žamberk a Smečno.


Na jaře roku 2023 jsme začali pro soukromého investora v Malkovicích budovat přírodě blízké koupací jezírko, které se v tomto roce dočká okolních krajinářských úprav včetně počátku vzniku glampingového centra. Tato obrovská zkušenost se rozvinula nadále během podzimu, kdy měl náš tým bagristů a technických pracovníků v čele s hydrobiologem Jaromírem Mašterou možnost realizovat tůně na podporu výskytu čolka velkého v Nových Dvorech u Přibyslavi pro Kraj Vysočina, obnovu nelesních biotopů na území bývalé cihelny Chmeliště pro ČSOP a tůně pro soukromého investora v lokalitě Přehvozdí. V novém roce se máme/máte z pohledu realizací rozhodně na co těšit. O všem vás budeme včas informovat.


Velice si vážíme naší možnosti účastnit se akcí pro širokou veřejnost, jako je Země Živitelka v Českých Budějovicích nebo Dožínky v Pelhřimově, kde jsme navázali spoustu dalších přátelství a kontaktů, a především i další spolupráci.

Abychom náš velice stručný souhrn minulého roku zkompletovali, je nutné zmínit, že o nás, naší filozofii a práci vyšlo několik článků v regionálních denících, kde jsme získali prostor představit se širší veřejnosti nejen jako firma, ale především jako lidé, kteří naší firmu tvoří. K prezentaci firmy, spolupráce s NÚIK a zde i našeho know-how, došlo i v rámci konference na téma „VODA/SUCHO – Na vode záleží“ v Liptovském Mikuláši a navazujícím workshopu na téma „Ukážkové realizácie vodozádržných opatrení v Rajeckej doline“ na podzim 2023, kde jsme prohloubili naše přátelství se zástupci firmy AQUAINOVA a dalšími.

Naše prezentace se rozvinula i v oblasti online prostoru – od jara 2023 nás můžete najít na sociálních sítích, jako je Facebook, LinkedIn, Instagram nebo kanál youtube. Od podzimu 2023 rozesíláme našim odběratelům pravidelně nepravidelné novinky z ADAPTO.space. Přihlásit k odběru se můžete na našich webových stránkách.


Osvětová a vzdělávací činnost je pro nás velice důležitá, stejně jako vztahy s odbornou a laickou veřejností. I to byl jeden z důvodů, proč se v uplynulém roce ADAPTO.space rozhodlo podpořit akci nesoucí název Landscape Festival, a to přímo konkrétně prostřednictvím finanční podpory landartového díla Michala Sedláka u Brtnice.


V neposlední řadě stojí za zmínku dobrovolničení v rámci celé skupiny Yottabe, kdy členové našeho týmu pomáhali s údržbou lokality PP Urbánkův palouk pod záštitou Chaloupky o.p.s. a ČSOP Kněžice a na přípravě lokality na výsadbu třešňové aleje pod záštitou spolku Onsendo, z.s. a ZO ČSOP Pacov.


Za jeden z nejvýznamnějších projektů, který nás do budoucna čeká, považujeme zajisté návrh revitalizace bývalého vojenského prostoru u Jihlavy (Vílanecká střelnice), včetně obstarání managementu péče o tuto z přírodního hlediska velice zajímavou lokalitu.


Prací v roce 2023 jsme získali spoustu úkolů do roku dalšího, na které se neuvěřitelně těšíme. Baví nás posouvat „věci“ dál směrem k lepší budoucnosti. A to nejen pro nás, ale především pro následující generace. Věříme, že nás náš entuziasmus neopustí, a že vše budeme i nadále dělat s vášní a láskou k přírodě a krajině, jako tomu bylo první rok od založení.


Těšíme se na vás! Váš tým ADAPTO.space


댓글


bottom of page