top of page

MENU

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu byla schválena vládou...

Updated: Nov 3, 2023

Co to pro nás všechny znamená?


Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu se snad dočká změny, která bude mít pozitivní vliv na naší práci.

Ilustrační obrázky soustavy tůní v zemědělsky využívané krajině u Žirova (kraj Vysočina), červen 2023


Předměty změny, jež jsou pro nás zcela zásadní, jsou následující:

Skupiny dřevin, stromořadí, mokřady a další krajinné prvky, jejichž funkce je mimo jiné zadržování vody v krajině nebo snižování eroze půdy, se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snadněji zakládat.


Jak je patrné, novela totiž zcela zásadně řeší ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody. „Půda se musí chránit a udržovat v dobrém stavu i pro další generace. Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vody zvládly co nejlépe dopady probíhající změny klimatu. Chceme proto zlepšit její kondici a zlepšit druhovou pestrost zemědělské krajiny. Význam zemědělské půdy není jen v její schopnosti produkovat. Současná legislativa chrání environmentální funkce půdy, jakou je třeba zadržování vody, jen omezeně. I to naší novelou zákona o ochraně ZPF chceme napravit a mimo jiné převést zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří'," shrnuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).


Od vládou schválené novely zákona, kterou čeká projednání v Poslanecké sněmovně a začne platit nejspíš od poloviny příštího roku, si slibujeme nejen urychlení procesu od plánování po realizaci, ale také větší zájem ze strany zemědělských subjektů právě o zakládání ekologicky cenných krajinných prvků v intenzivně zemědělsky využívané krajině. To by pro nás jako společnost mělo mít obrovský význam v případě adaptace krajiny na klimatickou změnu, zadržování vody v krajině, zvýšení biodiverzity, a tudíž zmírnění kalamitních událostí v naší české krajině (čili tzv. mitigaci změny klimatu).Comentarios


bottom of page