top of page

MENU

NÚIK | TĚMICE 2024 | Inovace metody klima-adaptační diagnostiky a nejkratší cesta k realizaci

V listopadu 2023 jsme podala naše spřátelená organizace Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu žádost na financování projektu „TĚMICE 2024 | INOVACE METODY KLIMA-ADAPTAČNÍ DIAGNOSTIKY A NEJKRATŠÍ CESTA K REALIZACI“ do grantové výzvy Nadace Tipsport „Sázíme na  klima 2023“ a hned v prosinci byl náš záměr společně s dalšími projekty vybrán k finanční podpoře.


Výše zmíněný projekt si klade za cíl zpracování krajinářské analýzy z pohledu problematiky adaptace území na klimatické změny.

Katastr obce Těmice je významnou pramennou oblastí Vysočiny, která čelí hrozbám spojeným s postupující klimatickou změnou – především zvyšující se zranitelností hydrologického režimu krajiny. NÚIK vyvinul metodu Klima-adaptační diagnostiky extravilánu a intravilánu sídel, kterou zde chce aplikovat a zároveň inovovat. Unikátní výchozí situace v podobě garantovaného zapojení vedení obce, zemědělského družstva a dalších vlastníků půdy, předurčuje projekt k pokračování až do fáze fyzické realizace konkrétních klima-adaptačních opatření a hledání cest k optimalizaci a zkrácení celého procesu.


Ve čtvrtek 18. 1. 2024 proběhlo v multifunkčním prostoru Město-moře v Praze – Holešovicích setkání zástupců vítězných projektů grantu „Sázíme na klima“ od Nadace Tipsport. NÚIK na setkání prezentoval svůj projekt, který byl podpořen z nadačních zdrojů částkou 500 tisíc Kč.
Comments


bottom of page