top of page

MENU

Revitalizace potoka a tvorba vodních ploch
v lokalitě Jezero

Shrnutí

Mělké údolí v zemědělsky využívané krajině jihozápadně od obce Jabloňov, na úpatí vrchu Malý Strážník (492 m n. m.) je v současné době odvodněné systematickou trubkovou meliorací, stejně tak jako navazující orná půda. Zároveň bylo řešené území pravděpodobně ovlivněno stavbou velmi blízké dálnice D1. Údajně došlo k zavezení původního lučního žlabu navážkou zeminy ze stavby tohoto technického díla.
Louky v začínající nivě jsou většinou podmáčené a sklizeň obtížná, ačkoliv je opakovaně prováděna oprava odvodnění. Z důvodu stálých problémů bylo rozhodnuto o změně využití plochy, navíc v souvislosti s navazující již dříve provedenou revitalizací.
V lokalitě Jezero je navržena revitalizační akce zahrnující stavbu dvou větších průtočných tůní, obnovu původní mokré louky a revitalizaci vodního toku. Navržené řešení z části obnovuje původní přírodní podmínky v území, z části zahrnuje stavbu nových prvků (tůně), které též mohou sloužit k rozvoji přírodních hodnot. Realizace příznivě ovlivní vodní režim na ploše asi 0,9 ha.

Navržená opatření:

  • So 01 – Revitalizace vodního toku

  • So 02 – Tvorba tůní | 2 velké hrazené průtočné tůně 732 a 1880 m2, plus 3 malé neprůtočné tůně do 40 m2

  • So 03 – Rušení odvodňovacího zařízení | asanace drénů a otevřených příkopů – odstranění melioračních hlavníků v celé délce, přerušení per

  • So 04 – Vybudování brodu

Záměr je umístěn do místa, kde v minulosti proběhla meliorace a tím došlo k zániku původních přírodních hodnot. Meliorace nyní dosluhuje, dochází k zamokřování. Konfigurace terénu je velice příznivá pro umístění menších vodních ploch, které významně prospějí k posílení krajinné struktury a zvýšení biodiverzity, a to jak v oblasti flory, tak fauny.

Lokalita

Červen 2023

Klient

Projekt

Obec Jabloňov

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page